بایگانی‌ها خانه هوشمند | مدیریت ساخت

۱۸/۰۳/۱۳۹۴

اولین خانه هوشمند ایرانی (مهسا شجاعی-معماری-معماری)

در طرح این خانه هوشمند سیستم یکپارچه ای عرضه شده که قادر است تمامی وسایل و ابزار آلاتی که در […]