بایگانی‌ها خانه | مدیریت ساخت

۱۷/۰۴/۱۳۹۵

خانه ی فعال(عباس ترک-مهندسی عمران-عمران)

خانه ای فعال در لیستراپ دانمارک ساخته شده است که مجهز به یک رایانه مرکزی است که دمای داخلی و […]