بایگانی‌ها خوابگاه دانشجویی | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر خوابگاه دانشجویی می‌شود

قائم مقام وزیرراه وشهرسازی در امورمسکن مهر ازتحویل تمام واحدهای بدون معارض مسکن مهر تاپایان دولت یازدهم خبر دادو گفت:واحدهای […]