بایگانی‌ها دال بتنی | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

انواع دال بتنی ( مجتبی عرفانی فر – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد)

دال بتنی به عضوی گفته میشود که ضخامت آن نسبت به طول و عرضش خیلی کمتر باشد و ضخامت آن […]