بایگانی‌ها دال دو طرفه | مدیریت ساخت

۱۲/۱۱/۱۳۹۵

دال دو طرفه(Easy slab)( رضا محمدی-تکنولوژی عمران عمران)

سقوف مشبک, قابلمه ای و یا همان سقف های وافل نوع دیگری از سقف ها هستند که برای پوشاندن قسمت […]