بایگانی‌ها دانشگاه سمنان | مدیریت ساخت

۰۶/۱۰/۱۳۹۴

کتابخانه و آمفی تئاتر دانشگاه سمنان با ستون های مایل در میان برترین های معماری جهان(مستوره-شادکام-عمران-مدیریت ساخت)

طرح اولیه مجموعه آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی به علت وجود ۲ سازه به هم پیوسته با کاربری متفاوت چالش […]