بایگانی‌ها دریا بند | مدیریت ساخت

۱۴/۰۴/۱۳۹۵

پروژه دریا بند هلند(امید محوبیدختی- کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

سد زمینی عظیم  Afsluitdijk بین سالهای ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۳ ساخته شد.این سد از Den Oever تا Wieringen (در استان شمالی هلند) و […]