بایگانی‌ها دستمزد | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شد

با تصویب شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد سال ۱۳۹۵، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۸۱۲ […]