بایگانی‌ها دیوارهای انعطاف پذیر | مدیریت ساخت

۱۳/۰۸/۱۳۹۳

پوسته چوبی انعطاف پذیر (نیلوفر امامی-کارشناسی ارشد معماری)

اختراع یک نوع انعطاف پذیر ،از پوسته چوبی مثلث شکل توسط استودیو طراحی MammaFotogramma ،که اعضاء  تیم “گولیو مازوتی” و “جیانلوکا لو […]