بایگانی‌ها دیوارهای متال فوم | مدیریت ساخت

۲۸/۰۲/۱۳۹۴

دیوارهای متال فوم (فرحناز دهقانی- کاردانی معماری – معماری)

ویژگی :متال فوم به عنوان نسل دوم پانل‌های پیش ساخته سبک سه بعدی همانند نسل اول خود بر پایه صفحه […]