بایگانی‌ها راهسازی | مدیریت ساخت

۳۰/۰۷/۱۳۹۵

تاثیر منفی عدم تحویل صحیح زمین به پیمانکار در مدیریت اجرایی پروژه های راهسازی(علیرضا فلاح زاد-مهندسی و مدیریت ساخت موسسه علاالدوله سمنانی)

طبق آماری که طی ۱۸ سال کار در پروژه های مختلف راهسازی ثبت کرده ام به مطلب مهمی در خصوص […]
۱۹/۱۱/۱۳۹۳

اصطلاحات راهسازی(رضافلاح نژاد-ارشد-مدیریت ساخت)

در این مطلب میخواهیم با اصطلاحات راهسازی آشنا شویم. سیل کلت: به نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می […]