بایگانی‌ها رضایت مشتری | مدیریت ساخت

۰۲/۰۴/۱۳۹۴

رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه (جواد فرهمند – مدیریت پروژه)

حامل کم هزینه (LCCS) یک مزیت رقابتی نسبت به حامل های خدمات کامل (FSCS) در چندین کشور به دلیل کرایه […]