بایگانی‌ها روز جهانی | مدیریت ساخت

۱۵/۰۲/۱۳۹۶

۱۱ ژوئیه ; ۲۰ تیر روز جهانی جمعیت

یازدهم ژوئیه روز جهانی جمعیت نامیده شده است. روزی که از سال ۱۹۸۹ وارد تقویم شد تا جهان، عواقب رشد […]