بایگانی‌ها روش اجراي پروژه | مدیریت ساخت

۲۴/۰۳/۱۳۹۵

روش اجرای تیلت آپ ( علی مهربان- مهندسی عمران-عمران)

تیلت اسلب یا تیلت وال، نوعی ساختمان و یا یک تکنیک ساخت و ساز با استفاده از بتن است. این […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

انتخاب روش مناسب اجرا پروژه های گازرسانی با استفاده از AHP و TOPSIS فازی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

امروزه گاز به عنوان یکی از سوخت های مهم نقش بسزایی در تامین انرژی دارد و در این پروژه های […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

انتخاب روش اجرای پروژه با استفاده از روش TOPSIS فازی سلسله مراتبی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پیچیدگی پروژه های ساختمانی امروزی، ارزیابی گزینه های مختلف تجهیزات و انتخاب صحیح از بین آن ها را مشکل ساخته […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و تجمیع نظرات گروه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

انتخاب سیستم بهینه اجرای پروژه یکی از مهمترین تصمیماتی است که در مراحل آغازین هر پروژه باید اتخاذ گردد. در […]
۱۰/۰۸/۱۳۹۴

اجرای سقف کوبیاکس (محمد مقدم – عمران – مدیریت ساخت)

سقف کوبیاکس (Cobiax) یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دوطرفه […]
۰۵/۰۲/۱۳۹۴

معرفی و اجرای سقف کوبیاکس (میلاد سلیمانی -معماری – مدیریت پروژه و ساخت)

اساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی […]