بایگانی‌ها روش های نوین ساختمان سازی جهان | مدیریت ساخت

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

روش های نوین ساختمان سازی جهان (سیستم تیلت آپ)(افشان پی رویان-مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی)

  .این روش یکی از روش های نوین و متدوال در بسیاری از کشورها  می باشد به دلیل مقرون به […]