بایگانی‌ها روش های کیورینگ | مدیریت ساخت

۱۲/۰۴/۱۳۹۵

روش های کیورینگ(محمد رضا حسین خانی_ عمران_عمران)

عمل آوری روندی است که جهت حفظ رطوبت و حرارت بتن در مدت زمان معین بلافاصله پس از جاگذاری و […]