بایگانی‌ها زمان بندی | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

یک روش برنامه ریزی آرمان فازی برای بهینه سازی موازنه زمان- هزینه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های ساخت، انتخاب بهترین گزینه ممکن برای انجام هر یک از فعالیت […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

آگاهی از تغییر مسیر بحرانی در طول اجرای پروژه به کمک روش زمان کسب شده (ES)(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

روش زمان کسب شده، یک روش تقریبا جدید برای آنالیز عملکرد زمانی پروژه است. این روش، از داده های روش […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

روشهای شبکه ای موثر در مدیریت پروژه های اکتشافی(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پروژه را می توان مجموعه ای از فعالیتها تعریف کرد که باید در زمان معین انجام گیرند. پس زمان یک […]