بایگانی‌ها زمین بازی | مدیریت ساخت

۱۲/۰۳/۱۳۹۴

زمین بازی در پشت بام دانمارک(رضا کلا طیبه-تکنولوژِی مهندسی عمران-عمران)

یک شرکت دانمارکی زمین بازی بسیر جالبی را در یکی از محله های پر جمعیت کپنهاگ طراحی کرده است این […]