بایگانی‌ها زیر سازی کف ساختمان | مدیریت ساخت

۱۱/۰۴/۱۳۹۵

زیر سازی کف ساختمان در نواحی شمالی کشور برای جلو گیری از بالا امدن نم کف ساختمان(امیر هداوند سوری-تکنولوژی عمران- عمران)

برای جلو گیری  از بالا امدن  نم از کف به سازه  از روش  بلوکاژ استفاده میکنیم که در آن با […]