بایگانی‌ها ساختمان‌های بلندمرتبه | مدیریت ساخت

۰۴/۰۱/۱۳۹۶

بیمه کیفی ساختمان‌های بلندمرتبه اجباری است

دبیرشورای عالی شهرسازی در نامه‌ای به شهرداری ها، استانداران، دهیاری ها و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم اجباری […]