بایگانی‌ها ساختمان تخم مرغی | مدیریت ساخت

۰۸/۱۰/۱۳۹۴

ساختمان تخم مرغی(میلاداحمدی-مهندسی عمران-عمران)

ساختمان تخم مرغی شکل سایبرتکچردر شهر بمبئی در کشور هندوستان قرار دارد . معمار این ساختمان اداری شگفت انگیز ، […]