بایگانی‌ها ساختمان سازی صنعتی | مدیریت ساخت

۲۲/۱۰/۱۳۹۵

روش های نوین صنعت ساختمان سازی (tilt Up) (حسین اکرمی-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

با توجه به پیشرفت تکنولوژی کشورهایی هستند که هنوز هم از از روش های سنتی ساخت و ساز استفاده میکنند.این شیوه ها مبتنی بر عملیات بنایی […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۵

بررسی مقایسه ای روش های سنتی و صنعتی سازی ساختمان از نقطه نظر زمان و هزینه(امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

در سال های اخیر بدلیل رشد فزآینده جمعیت و به تبع آن نیاز به مسکن، ضرورت خارج شدن ساخت و ساز از حالت سنتی و روی […]
۲۰/۰۹/۱۳۹۵

صنعتی سازی ساختمان ( ماهان حاجی ابراهیمی ـ کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ـ دانشگاه آزاد دماوند )

مسکن به عنوان یک مسئله استراتژیک نیازمند آن است که به صورت یک بسته کامل سیاسی دیده شود و طی یک فرایند کامل برنامه ریزی شده […]
۰۸/۰۹/۱۳۹۵

کاربرد قالب تونلی در صنعتی سازی ( مائده عظیمی رسکتی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد واحد یادگار امام )

اجرای سازه بتنی به روش قاب های پیوسته و یا قالب تونلی، از حدود ۴۰ سال پیش در جهان متداول شده است   و تاکنون به دلیل […]
۲۹/۰۳/۱۳۹۵

روش های صنعتی در ساختمان سازی ( طاهره عظیمی اشرفی – مهندسی عمران – عمران )

استفاده از روش های صنعتی در ساخت ساز می تواند باعث ارتقاء هرچه بیشتر در کیفیت ساخت و ساز، کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت اجرا […]
۲۴/۰۳/۱۳۹۵

روش های صنعتی در ساختمان سازی ( طاهره عظیمی اشرفی – مهندسی عمران – عمران )

استفاده از روش های صنعتی در ساخت ساز می تواند باعث ارتقاء هرچه بیشتر در کیفیت ساخت و ساز، کاهش هزینه ها ، افزایش سرعت اجرا […]
۳۰/۱۰/۱۳۹۴

معرفی سیستم ساختمان سازی صنعتی به روش LSF (علی مرادی مهر- ارشد مدیریت ساخت)

بهره گیری از اعضای فولاد سرد نورد شده از دهه ۱۸۵۰ میلادی آغاز گردید. ولی استفاده از آن تا انتشار اولین ضوابط انجمن آمریکایی فلزات در […]