بایگانی‌ها ساختمان های هوشمند | مدیریت ساخت

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

نماهای دوجداره هوشمند(ثریا هاشمی-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه یادگار امام)

نماهای دو جداره سیستمی است متشکل از دو لایه شیشه که هوا در بین حفره میان دو شیشه در جریان […]
۲۹/۰۳/۱۳۹۵

مصالح هوشمند و نقش آن در معماری(محسن رئیسی – دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه ازاد واحد یادگار امام )

ساختمانها و زندگی در آنها در دهه های اخیر بسیار تغییر کرده لذا با توسعه در زمینه مصالح و فرآورده […]
۲۴/۰۱/۱۳۹۴

ساختمان های هوشمند (مهسا شهریاری – مهندسی معماری )

ترکیب فن آوری های روز جهان با هنر و علم معماری طی سال های اخیر منجر به ارائه طرح ها […]