بایگانی‌ها ساخت | مدیریت ساخت

۰۱/۱۰/۱۳۹۳

معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند (محمد منصوری-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت-مدیریت پروژه وساخت)

این تحقیق نشان می دهد ساختمانهای بلند می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جواب گوی نیازها و ضروریتهای […]