بایگانی‌ها سازه‌های آبی شوشتر | مدیریت ساخت

۰۵/۰۲/۱۳۹۴

سازه‌های آبی شوشتر(مرجان حُسن-معماری-مهندسی معماری)

سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از پلها، بندها، آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب هستند […]