بایگانی‌ها سازه دیاگرید | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

سیستم سازه دیاگرید در ساختمان های بلند چیست؟(سمانه حسین آبادی-مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد دماوند)

سیستم سازه دیاگرید چارچوبی متشکل از اعضای مورب است که از تقاطع مصالح مختلفی مانند فلزات، بتن و یا تیرهای […]