بایگانی‌ها سازه فضا کار | مدیریت ساخت

۱۲/۰۴/۱۳۹۴

سازه فضا کار چیست؟(سید مهدی محسنی-ارشد مدیریت ساخت)

سازه فضاکار عبارتست از سیستم های اسکلت فلزی که از بافت تعداد زیادی المان یا مدول با شکلهای استاندارد به […]