بایگانی‌ها سازه های سبز | مدیریت ساخت

۲۴/۰۹/۱۳۹۵

سازه های سبز (شقایق طاهری-مهندسی عمران-عمران)

دیوار سبز یا دیوار زنده دیواری است که بخشی از آن و یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای […]