بایگانی‌ها سازه های چادری | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

سازه های چادری (قاسم کاشفی زاده-کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت)

سازه های غشایی در سال ۱۹۶۰ توسط فرانک اوتو رواج دوباره ای گرفت. دو طرح پیشنهادی او عبارتند از : […]
۱۴/۰۱/۱۳۹۴

سازه های چادری (فریبا فعله گری-مهندسی معماری- معماری)

این سازه ها نوعی جدیدی ازسازه به شمارمی آیند که درآنها با استفاده ازپوسته های پارچه ای و صنعتی کاملا […]