بایگانی‌ها سازه ها | مدیریت ساخت

۱۸/۰۸/۱۳۹۳

بررسی تاثیرنامنظمی سازه ها در پلان وارتفاع(امیررضا انسان-ارشد-مدیریت پروژه وساخت)

دربین مراحل مختلفی که یک ساختمان برای پایداری دربرار زلزله مورد مطالعه قرار می گیردمرحله اتخاذ تصمیم در موردتعین پیکربندی […]