بایگانی‌ها سازه ی چوبی | مدیریت ساخت

۲۰/۰۸/۱۳۹۴

بزرگترین سازه ی چوبی جهان (حمیدرضا مهدی پور -مهندسی عمران-عمران)

متروپول پاراسول سازه ای چوبی است که در بخش قدیمی شهر سویل در کشور اسپانیا قرار دارد. این سازه ۱۵۰ در ۷۰ […]