بایگانی‌ها سخنرانی | مدیریت ساخت

۲۹/۱۱/۱۳۹۵

سخنرانی در World’s Healthcare – Patient Safety Conference – Duabi, UAE

موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت دعوت از مهندس رضا زندی دولابی جهت سخنرانی در کنفرانس World’s Healthcare – […]
۲۰/۰۳/۱۳۹۵

فیلم و تصاویر سخنرانی و تدریس