بایگانی‌ها سقف بتنی مجوف | مدیریت ساخت

۱۷/۱۰/۱۳۹۳

معرفی سیستم سقف بتنی مجوف با یوبوت بتن(مجید عزیزی-مهندسی معماری –معماری)

یوبوت محصولی پلیمری با پایه پلی پروپلین است که با هدف سبک سازی دال ها در سقف و پی های […]