بایگانی‌ها سقف تیرچه و بلوک | مدیریت ساخت

۱۵/۰۲/۱۳۹۴

سقف تیرچه و بلوک(رضا بیدی-مهندسی معماری)

سقف تیرچه بلوک یا سقف تیرچه دال در حقیقت سقفهایی است که از ترکیب تیرچه (بتنی، فلزی خودایستا(کرومیت) یا فلزی […]