بایگانی‌ها سقف عرشه فولادی | مدیریت ساخت

۰۱/۰۶/۱۳۹۶

سقف عرشه فولادی (سید مهدی صدوق – مهندسی عمران مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

برای اجرای سقف عرشه فولادی ابتدا از روی نقشه موجود ورق های گالوانیزه (با توجه به ضخامت درج شده در […]
۱۸/۰۳/۱۳۹۴

معرفی سقف عرشه فولادی (پریسا خداوردی- مهندسی عمران-عمران )

سقف کامپوزیت عرشه فولادی در مجموع شامل چهار نوع مصالح است که عبارتند از: الف) ورق فولادی ب) برشگیر ج) […]