بایگانی‌ها سقف مجوف دوپوش | مدیریت ساخت

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

u-boot سقف مجوف دوپوش (رامین الموتی-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت-واحد الکترونیکی)

یکی از فناوری های جدید مورد استفاده در صنعت ساختمان که در سال۱۳۸۸ به تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن […]