بایگانی‌ها سقف کاذب | مدیریت ساخت

۰۹/۰۴/۱۳۹۵

سقف های کاذب ( میلاد جهان بین – مهندسی عمران-عمران)

سقف های کاذب آکوستیک U.S.G: این نوع سقف را از این جهت که صدا را جذب کرده و مانع از […]
۱۸/۰۸/۱۳۹۳

روش اجرای انواع سقف کاذب (مریم شبان -کارشناسی ارشد معماری)

سقف های کاذب که عموماً برای پوشاندن کانال کولر، لوله های آب فاضلاب، تاسیسات و نظایر آن ساخته می شوند […]