بایگانی‌ها سقف کوبیاکس | مدیریت ساخت

۲۱/۰۳/۱۳۹۶

سقف کوبیاکس(محسن شیخ علیا لواسانی)- مهندس عمران- عمران ارشد مدیریت ساخت دماوند

سقف کوبیاکس یک نوع سقف جدید از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دو طرفه اما متفاوت با آنهاست کوبیاکس اجرای سقف با […]
۱۸/۰۲/۱۳۹۶

سقف کوبیاکس(Cobiax) (محمد صادق کارگران –کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد – واحد الکترونیکی)

سقف کوبیاکس(Cobiax)یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دوطرفه اما متفاوت با آنها است. تفاوت در این […]
۱۶/۱۰/۱۳۹۵

سقف کوبیاکس (فریدون اسدی- کارشناسی ارشد- مدیریت ساخت)

سیستم سقف کوبیاکس جزء سیستم های جدید سازه ای است که در چند سال اخیر وارد صنعت ساختمان کشور شده و به نوعی بر مبنای سقف […]
۲۱/۰۳/۱۳۹۵

سقف کوبیاکس (محسن خانی-مهندسی عمران-عمران)

اساس طراحی سقف کوبیاکس (Cobiax) مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم است با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد […]
۱۹/۱۰/۱۳۹۴

معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس (توحید احمدوند-مهندسی عمران-کارشناسی ارشد مدیریت ساخت)

سقف کوبیاکس یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دو طرفه اما متفاوت با آنهاست.عمده تفاوت این […]