بایگانی‌ها سنگ های مرمریت | مدیریت ساخت

۲۹/۰۸/۱۳۹۵

سنگ های مرمریت(میلاد جهان بین – مهندسی عمران-عمران-موسسه علاءالدوله سمنانی)

سنگ ساختمانی مرمریت(Marble stone) سنگ های مرمریت سنگی آهکی میباشند که از رسوبات دریاهای گرم ویلگیران میلیون ها سال قبل […]