بایگانی‌ها سنگ | مدیریت ساخت

۱۷/۱۰/۱۳۹۵

سنگ آنتیک(حمیده هاشمی-عمران-عمران)

سنگ آنتیک چیست ؟ سنگ آنتیک از قرار دادن قطعات شکسته سنگ و خرده سنگ کنار هم (ضایعات و باطله‌های […]