بایگانی‌ها سيستم اطلاعات مديريت پروژه | مدیریت ساخت

۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مدیریت پروژه های نرم افزاری موقعیتی در سازمان به شیوه مشاب(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

مشاپ ها نسل بعدی برنامه های کاربردی تحت وب هستند. یک مشاپ، یک برنامه کاربردی مبتنی بر وب سبک وزن […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه با سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

همواره هنگامی که نام کنترل پروژه آورده می شود ذهن افراد به سمت نرم افزارهای رایج در این زمینه و […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

طرحی از یک سیستم اطلاعات مدیریت ارشد برای پروژه های وزارت نیرو(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از نیازهای مدیران ارشد، داشتن اطلاعات جامع و مفید در خصوص سازمان تحت مدیریت است. وزارت نیرو به دلیل […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۵

بررسی چالشهای مدیریت اطلاعات در شرکت های ساختمانی و ارائه راهبردهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت خود، همواره مولد حجم زیادی از اطلاعات توسط منابع بسیار و در سطح بالایی […]