بایگانی‌ها سپاه | مدیریت ساخت

۱۷/۱۰/۱۳۹۳

دستاورد جدید سپاه در حوزه دریایی(سید ابوالقاسم معصومی-ارشد مهندسی عمران-مدیزیت ساخت)

امروزه با توجه به مرزهای دریایی کشورمان از سمت شمال و جنوب بحث سازه های دریایی و تکنولوژی های پیشرفته […]