بایگانی‌ها سیستم اطلاعات مدیریت پروژه | مدیریت ساخت

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه( مصطفی دشتکی-کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) یک سیستم یکپارچه است که هدف آن تسهیل جریان های اطلاعاتی و ارتباطی بین ارکان […]
۱۴/۱۱/۱۳۹۵

مراحل پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در سازمان(محمد قرمزی نژاد-مهندسی عمران-ارشد مدیریت ساخت-موسسه آموزشی علاالدوله سمنانی)

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ( PMIS )سیستمی است متشکل از ابزار و تکنیک‌هایی که برای جمع‌آوری، ترکیب و یکپارچه سازی، […]