بایگانی‌ها سیستم تیلت آپ | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۴

سیستم تیلت آپ (از روش های نوین ساختمان سازی جهان)(سید مهدی محسنی-ارشد مدیریت ساخت)

با گسترش طرح های تولید انبوه مسکن در کشور، نیاز به تغییر در اجرای روش های سنتی ساخت و ساز […]