بایگانی‌ها سیستم ساختمانی ترنکو | مدیریت ساخت

۲۳/۱۰/۱۳۹۴

سیستم ساختمانی ترنکو (محمدرضا حسینی-مدیریت ساخت-کارشناسی-عمران)

این مطلب درمورد سیستم ساختمانی ترنکو هست. که در زبان اسپانیایی به معنای الوار است.طرح اصلی این سیستم برگرفته ازهمان […]