بایگانی‌ها سیستم ساختمانی فولادی و بتنی | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۵

مقایسه سیستم ساختمانیLSF با سیستم ساختمانی فولادی و بتنی (نازگل ثقفی – کارشناسی ارشد معماری- مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه یادگار امام)

سازه های LSF یک سیستم ساختمانی است که برای اجرای ساختمان هایی با حداکثر۵ طبقه استفاده می شود این نوع […]