بایگانی‌ها سیستم های نوین گرمایش ساختمان | مدیریت ساخت

۲۶/۰۸/۱۳۹۳

شیشه ای که تبدیل به رادیاتور می شود(میلاد سلیمانی -معماری – مدیریت پروژه و ساخت)

یکی از روشهای نوین در گرمایش ،استفاده از شیشه های گرمایش (شیشه ترموتیو)است که این محصول نقش به سزایی در […]