بایگانی‌ها سیمان | مدیریت ساخت

۱۶/۱۰/۱۳۹۵

خاکستر پوسته برنج RHA یک جایگزین ایده ال و شایسته برای سیمان (بهاره جبارپور- مهندسی عمران – ارشد مدیریت ساخت)

ساخت و سازها و کارهای ساختمانی که امروزه در سراسر دنیا انجام می شود، چند جنبه دارد: این فعالیت ها، […]