بایگانی‌ها شرایط عمومی پیمان | مدیریت ساخت

۲۹/۱۰/۱۳۹۵

حسن سلامی(کارشناسی ارشد عمران-گرایش مدیریت ساخت)

یکی از مشکلات همیشگی بین کارفرمایان و پیمانکاران ابهام برخی از مواد شرایط عمومی پیمان میباشد. در مطلب زیر به […]
۱۳/۱۱/۱۳۹۳

تفاوت شرایط عمومی پیمان طرح وساخت و کلید گردان فیدیک

ازمیان۴ تیپ استاندارد فیدیک ،شرایط پیمان برای ساخت وشرایط پیمان برای پروژه کلید گردان می باشد.با بررسی دو روش میتوان […]