بایگانی‌ها شمعک | مدیریت ساخت

۱۸/۰۸/۱۳۹۳

تشک شمعکی (اعظم کشاورزحدادها-ارشد مدیریت پروژه)

استفاده از شمعکها یکی از رایجترین راهکارها برای ساخت وساز بر روی خاکهای نرم میباشد.ابتکار تشکهای شمعکی درکشور هلند که […]